kasety kompaktowej

Encyklopedia PWN

kaseta magnetofonowa, kaseta audio,
kaseta z taśmą magnet. służąca do zapisywania i odtwarzania dźwięku przy użyciu magnetofonu kasetowego;
DCC, ang. Digital Compact Cassette,
system cyfrowego zapisu dźwięku stosowany w kasetowych magnetofonach cyfrowych powszechnego użytku;
medioteka, mediateka
[gr.],
biblioteka gromadząca i udostępniająca wszelkie nośniki informacji i środki przekazu;
DAT, ang. Digital Audio Tape,
system cyfrowego zapisu dźwięku stosowany w magnetofonach cyfrowych;
magnetofon
[gr.],
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnet. (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektr.);
przedsiębiorstwo państw. wykonujące nagrania utworów muz. i lit. na płytach gramofonowych (od 1988 kompaktowych), kasetach magnetofonowych, okresowo też na kasetach wideo (m.in. filmy muz. dla dzieci);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia