medioteka
 
Encyklopedia PWN
medioteka, mediateka
[gr.],
biblioteka gromadząca i udostępniająca wszelkie nośniki informacji i środki przekazu;
oprócz materiałów drukowanych oferuje dokumenty wizualne (m.in.: fotografie, mikrofilmy, filmy nieme, dyskietki z programami komputerowymi), audialne (m.in: płyty analogowe i kompaktowe, kasety magnetofonow), audiowizualne (m.in.: fonoprzezrocza, filmy dźwiękowe, kasety wideo, płyty DVD, multimedia na CD-ROM-ach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia