karne

Encyklopedia PWN

reguluje zasady i tryb wykonania kar, tymczasowego aresztowania, środków zabezpieczających;
Międzynarodowy Trybunał Karny, ang. International Criminal Court,
stały sąd międzynarodowy mający kompetencję w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw o charakterze międzynarodowym na podstawie prawa międzynarodowego.
rejestr karny, rejestr skazanych,
kartoteka osobowa prowadzona w Polsce — dla całego kraju — przez Krajowy Rejestr Karny Ministerstwa Sprawiedliwości;
w pol. prawie karnym orzeczenie skazujące w sprawie mniejszej wagi, gdy nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary innej niż grzywna lub ograniczenie wolności;
odpowiedzialność sprawcy czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia;
postępowanie organów państw. i in. podmiotów prawa zmierzające do zastosowania represji karnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia