karne

Encyklopedia PWN

w Polsce zakład, w którym odbywa się karę pozbawienia wolności;
reguluje zasady odpowiedzialności i wymiar kary za przestępstwa, katalog przestępstw i grożących za nie sankcji karnych (zawiera też przepisy karne dotyczące żołnierzy);
część przepisu karnego, określająca zespół ustawowych znamion danego czynu zabronionego;
Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego, fr. Association Internationale de Droit Pénal (AIDP),
organizacja zał. 1924 w Paryżu jako sukcesor Międzynar. Unii Prawa Karnego;
sytuacja zachodząca wówczas, gdy jeden czyn wyczerpuje znamiona więcej niż jednego przepisu ustawy karnej;
reguluje zasady procesu karnego, jego przebieg oraz właściwość organów ścigania i sądów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia