kamienia ślizgowego

Encyklopedia PWN

w budowie maszyn element zwykle w kształcie prostopadłościanu z okrągłym otworem, służący do ruchowego połączenia elementów mechanizmów (np. korby i łącznika).
w mechanice precyzyjnej panew łożyska ślizgowego, używanego np. w zegarkach, wagach analitycznych;
mechanizm przekształcający obrotowy ruch korby w prostoliniowy zwrotny ruch suwaka, rzadziej odwrotnie, przy użyciu zespołu: jarzma (pręt z wyciętą w nim prowadnicą) i poruszającego się w prowadnicy kamienia ślizgowego (metalowego elementu osadzonego obrotowo na czopie współpracującego elementu, najczęściej korby);
techn. termin oznaczający: 1) element mechanizmu jarzmowego w postaci pręta z wyciętą w nim prowadnicą, w której porusza się kamień ślizgowy; 2) kadłub maszyny w postaci kabłąka lub ramy; 3) filar drewnianego mostu.
mechanizm kulisowy, mechanizm łękowy,
rodzaj mechanizmu jarzmowego, w którym krzywoliniowe (łukowe) jarzmo, zw. kulisą lub łękiem, wykonuje ruch wahliwy dokoła pewnego (zmiennego) punku obrotu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia