jarzma

Encyklopedia PWN

zootechn. prymitywny zaprzęg drewniany dla bydła, np. wołów;
techn. termin oznaczający: 1) element mechanizmu jarzmowego w postaci pręta z wyciętą w nim prowadnicą, w której porusza się kamień ślizgowy; 2) kadłub maszyny w postaci kabłąka lub ramy; 3) filar drewnianego mostu.
mechanizm przekształcający obrotowy ruch korby w prostoliniowy zwrotny ruch suwaka, rzadziej odwrotnie, przy użyciu zespołu: jarzma (pręt z wyciętą w nim prowadnicą) i poruszającego się w prowadnicy kamienia ślizgowego (metalowego elementu osadzonego obrotowo na czopie współpracującego elementu, najczęściej korby);
Brandstaetter Roman, ur. 3 I 1906, Tarnów, zm. 28 IX 1987, Poznań,
pisarz, tłumacz, pochodzenia żydowskiego.
Dymitr Doński, ur. 12 X 1350, Moskwa, zm. 19 V 1389, tamże,
książę moskiewski od 1359, wielki książę włodzimierski od 1362, wnuk Iwana Kality;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia