kulisą

Encyklopedia PWN

kulis
[ang. < hindi],
w południowo-wschodniej Azji najgorzej płatny robotnik, zwykle tragarz.
kulisa
[fr.],
w sztuce ogrodowej element kompozycji ogrodowej tworzący obramienie dla obiektów architektonicznych, plastycznych lub dla widoku (głównie za pomocą drzew, ścian szczytowych klombów).
kulisa
[fr.],
łęk,
techn. element → mechanizmu kulisowego.
kulisa
[fr.],
leśn. pas drzewostanu rębnego między 2 zrębami tej samej szerokości;
kulisy
[fr.],
teatr płaskie, malowane, ruchome elementy dekoracji teatr., ustawiane po obu bokach, na kilku planach (głębokościowych) sceny, równolegle do rampy;
tygodnik publicyst.-informacyjny o przystępnej, lekkiej formule, wyd. 1957–81 w Warszawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia