jezdnego

Encyklopedia PWN

część podwozia pojazdu (np. samochodu) złożona z kół jezdnych z ogumieniem (rzadziej gąsienic), zawieszenia, ramy podwozia lub samonośnego nadwozia.
koło pojazdu przystosowane do toczenia się po powierzchni terenu (np. drodze kołowej — k.j. pojazdów samochodowych), szynie (koła pojazdów szynowych; kołowy zestaw), a niekiedy linie (np. w kolei linowej);
zestaw rentgenowski ruchomy (na kółkach), na ogół z własnym źródłem zasilania elektr.;
techn. nazwa różnych elementów w kształcie brył obrotowych lub zbliżonym, o rozmaitej budowie i różnym, zależnie od przeznaczenia, ukształtowaniu obrzeży;
pojazd, w którym mechanizmem jezdnym są gąsienice i toczące się po ich wewn. obwodzie koła
elastyczna, zewn. obręcz koła jezdnego pojazdu, pochłaniająca znaczną część drgań i wstrząsów podczas jazdy i umożliwiająca płynne toczenie się koła po nierównościach drogi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia