jesionowy

Encyklopedia PWN

leśn. liściasty las nadrzeczny, występujący przeważnie w strefie aluwialnej dolin rzecznych na żyznych glebach, okresowo zalewany wodą bogatą w tlen oraz składniki mineralne i organiczne;
Białowieska, Puszcza, białorus. Białawieżskaja puszcza, Bielaviežskaja pušča, ros. Biełowieżskaja puszcza, Belovežskaja pušča,
naturalny kompleks leśny w Polsce w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównie Narwi i Jasiołdy;
w. w woj. wielkopol., w pow. wrzesińskim (gmina Miłosław), na pograniczu Kotliny Śremskiej i Równiny Wrzesińskiej, na pr. brzegu Warty, w otoczeniu lasów.
fornir
[niem.],
cienkie, zazwyczaj szerokie płaty drewna o grubości do kilku mm (okleina, obłóg);
fryz
[fr. frise < hiszp. friso < frisar ‘wyżłabiać’]:
Knyszyńska, Puszcza, Puszcza Knyszyńsko-Białostocka,
kompleks leśny na Wysoczyźnie Białostockiej, w dorzeczu Narwi o pow. ok. 1050 km2, wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia