jednolity

Encyklopedia PWN

biochem. proces rozkładu drewna, powodowany zazwyczaj przez grzyby podstawkowe (wyjątek stanowi zgnilizna pleśniowa wywoływana przez grzyby workowe i mitosporowe), niekiedy przez inne czynniki biotyczne;
organizacja zawodowa pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucji z nimi współpracujących.
organizacja młodzieży akademickiej, zał. 1917;
typ objawu chorobowego roślin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia