jednobarwną

Encyklopedia PWN

krystal. pojęcie występujące w jednej z tzw. uogólnionych teorii symetrii;
monochromata
[gr. mónos ‘jedyny’, chrṓma ‘kolor’, ‘barwa’],
w staroż. Grecji i Rzymie malowidła jednobarwne ścienne i wazowe, niekiedy o dużych walorach artyst. (m.in. m. Zeuksisa z 2. poł. V w. p.n.e.);
jodła, Abies,
rodzaj rośliny nagozalążkowej drzewiastej z rodziny sosnowatych, z podrodziny jodłowych (Abietoideae);
adamaszek
[arab.],
biała lub jednobarwna tkanina z wzorem żakardowym; początkowo wytwarzana z lnu, jedwabiu naturalnego, obecnie również z wszystkich rodzajów ciągłych włókien chemicznych;
akwarela
[wł. acquarella < acqua ‘woda’],
farba o spoiwie rozpuszczalnym w wodzie, przeważnie z gumy arabskiej, często z dodatkiem miodu, cukru lub gliceryny, które nadają farbie elastyczność;
sztuka państwa asyryjskiego (II tysiąclecie–612 p.n.e.)
cajg
[niem. Zeug ‘materiał’],
bawełniana, niekiedy bawełniano-lniana tkanina ubraniowa;
technika graficzna uprawiana w Chinach, wywodząca się bezpośrednio z litografii;
wyroby metalowe zdobione pastami emaliowymi;
Dong Qichang, Tung Ci-czang, zw. również Xuanzai, Sibo, Siweng, ur. 1595, Szanghaj, zm. 1636,
chiń. malarz, kaligraf, kolekcjoner dzieł sztuki, krytyk, uczony;
dupleks
[łac.],
poligr. sposób reprodukowania oryginału wielotonalnego jednobarwnego w autotypii;
dyspersja światła, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na składowe jednobarwne w wyniku dyfrakcji, interferencji lub załamania.
elastooptyka
[łac. elasticus ‘sprężysty’, gr. optikós ‘wzrokowy’ < optós ‘widzia(l)ny’],
optyka naprężeń, fotosprężystość,
doświadczalna metoda analizy stanu naprężenia i odkształcenia w ciałach stałych —
Eridu, arab. Abu asz-Szahrajn,
ruiny staroż. miasta w Iraku, na Niz. Mezopotamskiej, na południowy zachód od Eufratu i m. An-Nasirijja.
fold, kot szkocki zwisłouchy,
szkocka rasa kotów;
gabardyna
[hiszp.],
tkanina z wełny czesankowej lub bawełnianej, o splocie skośnym (tkackie sploty), z wyraźnymi drobnymi prążkami, na ogół jednobarwna;
grisaille
[grizạj; fr.]:
Guo Xi, Kuo Si, znany też jako Guo Shunfu, ur. ok. 1020, Wen Xian, zm. ok. 1090,
chiń. malarz i teoretyk malarstwa;

Słownik języka polskiego PWN

jednobarwny «mający jednolitą barwę»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia