jarzmami

Encyklopedia PWN

zootechn. prymitywny zaprzęg drewniany dla bydła, np. wołów;
techn. termin oznaczający: 1) element mechanizmu jarzmowego w postaci pręta z wyciętą w nim prowadnicą, w której porusza się kamień ślizgowy; 2) kadłub maszyny w postaci kabłąka lub ramy; 3) filar drewnianego mostu.
mechanizm przekształcający obrotowy ruch korby w prostoliniowy zwrotny ruch suwaka, rzadziej odwrotnie, przy użyciu zespołu: jarzma (pręt z wyciętą w nim prowadnicą) i poruszającego się w prowadnicy kamienia ślizgowego (metalowego elementu osadzonego obrotowo na czopie współpracującego elementu, najczęściej korby);
filar
[średniow. łacina pilare < łac. pila ‘słup’]:
Kaudium, Caudium,
w starożytności miasto w Samnium (południowa Italia), między Benewentem i Kapuą
Basanavičius Jonas, ur. 23 XI 1851, Ožkabaliai k. Wyłkowyszk, zm. 16 II 1927, Wilno,
litew. pisarz, krytyk literacki i działacz społ., z zawodu lekarz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia