Basanavičius Jonas
 
Encyklopedia PWN
Basanavičius Jonas, ur. 23 XI 1851, Ožkabaliai k. Wyłkowyszk, zm. 16 II 1927, Wilno,
litew. pisarz, krytyk literacki i działacz społ., z zawodu lekarz;
wielostronną działalnością społ. i publicyst. przyczynił się do krzewienia litew. świadomości nar.; 1883 wydał w Tylży pierwszy numer litew. pisma społ.-lit. „Aušra”; 1907–27 prezes Litew. Tow. Nauk; współpracował z prasą pol., bułgarską i ros.; ogłosił wiele zbiorów litew. pieśni lud. i prac hist., m.in.: Iškrikščionybės santykių su senovės lietuvių tikyba ir kultūra [‘ze związków chrześcijaństwa ze starymi wierzeniami i kulturą litewską’] (1912), Gamta lietuvių dainose ir pasakose [‘przyroda w litewskich pieśniach i bajkach’] (1915), Iš lietuvių gyvenimo (1915–1917) po vokiečių jungu [‘z życia Litwinów pod jarzmem niemieckim w latach 1915–1917’] (1919).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia