izotopy

Encyklopedia PWN

radiologia
[łac. radius ‘promień’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dziedzina zajmująca się zastosowaniem promieniowania jonizującego;
węgiel, C, carbo, carboneum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
aktynowce
[gr.],
ogólna nazwa promieniotwórczych pierwiastków chemicznych zajmujących w układzie okresowym pierwiastków kolejne miejsca za aktynem w 7. okresie, i tworzących rodzinę analogiczną do lantanowców;
proces przemiany substancji niepromieniotwórczej w promieniotwórczą w wyniku działania neutronami, cząstkami naładowanymi, fotonami;
ameryk, Am, americium,
promieniotwórczy pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 95;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia