izotopy

Encyklopedia PWN

tomografia emisyjna pozytonowa, ang. Positon Emission Tomography, PET,
metoda tomografii, w której obraz przekroju ciała uzyskuje się na podstawie wyznaczenia rozkładu podanego radiofarmaceutyku znakowanego izotopem promieniotwóczym emitującym pozytony, a nośnikiem informacji są fotony powstające w wyniku anihilacji pozytonu;
tryt
[łac. < gr.],
T lub ,
izotop wodoru o liczbie masowej 3;
tryton
[gr.],
fiz. jądro atomu trytu;
tul, Tm, thulium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 69;
wskaźniki izotopowe, znaczniki izotopowe, atomy znakowane,
substancja, w której określony pierwiastek ma różny od naturalnego skład izotopowy, spowodowany domieszką izotopu promieniotwórczego (rzadziej trwałego), zwanego niekiedy atomem znakującym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia