interakcjonizm symboliczny

Encyklopedia PWN

w XX-wiecznej socjologii (głównie amerykańskiej) teoria wywodząca się z pragmatyzmu, będąca odmianą socjologii humanistycznej (rozumiejącej);
Blumer Herbert George Wymowa, ur. 7 III 1900, Saint Louis, zm. 13 IV 1987,
socjolog amerykański;
powstała w okresie międzywojennym na wydziale socjol. uniw. w Chicago i tam się gł. rozwijała;
socjol. subiektywny sposób widzenia przez jednostkę obiektywnej sytuacji, w jakiej przychodzi jej działać, decydujący o wyborze kierunku działania.
fenomenologia społeczna, zw. też socjologią fenomenologiczną,
socjol. kierunek socjologiczny koncentrujący uwagę na badaniu świadomości i odrzucający pogląd o obiektywnym charakterze rzeczywistości społecznej, którą należy traktować jako wytwór myślenia i działania uczestniczących w niej ludzi;
Goffman
[gọfmən]
Erving Wymowa, ur. 11 VI 1922, Manville (Kanada), zm. 19 XI 1982, Filadelfia,
socjolog amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia