informacyjne

Encyklopedia PWN

Reutera agencja
[a. rojtera],
Reuters,
bryt. agencja informacyjna, zał. 1851 w Londynie przez niem. emigranta P.J. von Reutera;
oddziaływanie jednego obiektu (urządzenia, układu, systemu) na drugi w taki sposób, że wielkość wyjściowa jednego obiektu (sterowanie) jest bodźcem działającym na drugi obiekt (tzn. jest jego wielkością wejściową);
sygnalizacja
[łac. signalis ‘dający znak’],
telekom. dziedzina telekomunikacji obejmująca jednokierunkowe przekazywanie sygnałów (opt., akustycznych) o umownym znaczeniu.
biblioteka
[gr.],
instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; potocznie także pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, mebel) i księgozbiór.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia