sprzężenie
 
Encyklopedia PWN
sprzężenie,
oddziaływanie jednego obiektu (urządzenia, układu, systemu) na drugi w taki sposób, że wielkość wyjściowa jednego obiektu (sterowanie) jest bodźcem działającym na drugi obiekt (tzn. jest jego wielkością wejściową);
s. mogą być informacyjne, zasileniowe i zespolone (informacyjne i zasileniowe). Ze względu na sposób wzajemnego powiązania obiektów rozróżnia się s. szeregowe i równoległe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia