indukcję elektromagnetyczną wzajemną

Encyklopedia PWN

powstawanie siły elektromotorycznej (SEM) ε w obwodzie elektrycznym obejmującym strumień magnetyczny, który zmienia się w czasie ze względu na zmienną indukcję pola magnetycznego lub ruch obwodu elektrycznego w polu magnetycznym;
Faraday
[fạ̈rədeı]
Michael Wymowa, ur. 22 IX 1791, Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867, Hampton Court,
angielski fizyk i chemik.
maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektr. w energię mech. ruchu obrotowego (s.e. wirujący) lub, rzadziej, postępowego (silnik liniowy);
Henry
[hẹnri]
Joseph, ur. 17 XII 1797, Albany (stan Nowy Jork), zm. 13 V 1878, Waszyngton,
fizyk amer., z zawodu zegarmistrz;
Neumann
[nọiman]
Franz Ernst, ur. 11 IX 1798, Sankt-Joachimsthal (ob. Jachymów, Czechy), zm. 23 V 1895, Królewiec,
ojciec Carla Gottfrieda, niem. fizyk, krystalograf i matematyk;
transformator
[łac.],
urządzenie elektrotechniczne do przetwarzania (transformowania) energii elektr. prądu przemiennego lub zmiennych sygnałów elektr. w celu przekazania ich z jednego elektr. obwodu do drugiego (np. celem otrzymania napięcia o innej wartości, galwanicznego oddzielenia źródła od odbiornika itp.), działające na podstawie zjawiska indukcji elektromagnetycznej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia