impedancją

Encyklopedia PWN

impedancja
[łac. impedio ‘przeszkadzam’],
fiz. opór pozorny układów: elektr. (i. elektryczna), akustycznych (i. akustyczna), mech. (i. mechaniczna).
opór elektryczny, oporność elektryczna,
wielkość charakteryzująca przewodnik (gałąź obwodu elektrycznego).
czujnik, sensor:
przetwornik elektroakustyczny przetwarzający sygnały foniczne na sygnały akustyczne (dźwięki mowy, muzykę).
konwerter
[ang.],
elektr.:
mostek elektr. służący do pomiaru rezystancji, indukcyjności i pojemności elementów elektr. (np. rezystora, kondensatora, cewki indukcyjnej) oraz innych wielkości fiz. jednoznacznie z nimi związanych (np. temperatury).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia