harmoniczna

Encyklopedia PWN

modulacja, w której fala nośna stanowi przebieg sinusoidalny;
fiz. składowe drgań (akustyczne, elektr., mech.) o częstości równej wielokrotności częstości podstawowej
generacja harmonicznych światła, powielanie częstości światła,
wytwarzanie z promieniowania laserowego o częst. podstawowej (ω) promieniowania o częst. będących wielokrotnością częst. podstawowej (2ω, 3ω, ... , );
mat.ciąg odwrotności kolejnych liczb naturalnych: 1, 1/2, 1/3,...;
termin stosowany niekiedy na określenie drgań harmonicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia