grupę nauk

Encyklopedia PWN

metodol., naukozn.:
naukozn. proces różnicowania się i podziału nauk;
ogólnopol. autonomiczna instytucja nauk., działająca poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki nauk. tworzące centrum badawcze.
termin wieloznaczny, rozmaicie rozumiany i definiowany;
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia