gruntowe

Encyklopedia PWN

prawo grunty (pastwiska lub lasy) stanowiące wspólną własność (także będące w użytkowaniu lub posiadaniu) wszystkich lub części mieszkańców (posiadaczy gospodarstw rolnych) z jednej lub kilku wsi;
rodzaj wód podziemnych, wody swobodne występujące w pierwszej od powierzchni terenu warstwie wodonośnej;
farby gruntowe, farby podkładowe,
farby przeznaczone do powlekania materiału przed nałożeniem powłoki lakierowej;
podatek obciążający przychody z gospodarstwa rolnego.
dochód otrzymywany z tytułu posiadania ziemi.
farby
[niem.],
wyroby lakierowe (zawierające pigmenty) tworzące — po naniesieniu na podłoże — powłoki kryjące (ochronne, dekoracyjne lub specjalne).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia