wody gruntowe
 
Encyklopedia PWN
wody gruntowe,
rodzaj wód podziemnych, wody swobodne występujące w pierwszej od powierzchni terenu warstwie wodonośnej;
górna powierzchnia nasyconych wodą utworów tej warstwy jest zwana zwierciadłem wód gruntowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia