wspólnoty gruntowe
 
Encyklopedia PWN
wspólnoty gruntowe,
prawo grunty (pastwiska lub lasy) stanowiące wspólną własność (także będące w użytkowaniu lub posiadaniu) wszystkich lub części mieszkańców (posiadaczy gospodarstw rolnych) z jednej lub kilku wsi;
powstały w Polsce głównie w wyniku: 1) nadań podczas uwłaszczenia chłopów w byłych zaborach rosyjskim i austriackim; 2) darowizny; 3) nabycia na wspólną własność; 4) zniesienia służebności włościańskich (gruntowych); wielkość udziałów poszczególnych mieszkańców jest w połowie określona wg liczby uprawnionych, a w połowie proporcjonalnie do posiadanych przez nich powierzchni gruntów; zarząd wspólnoty gruntowej sprawują spółki; 85% ogólnej powierzchni wspólnoty gruntowej stanowią pastwiska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia