grafem spójnym

Encyklopedia PWN

graf
[gr.],
mat. obiekt G = (V, E), składający się z niepustego zbioru wierzchołków V oraz zbioru połączeń między nimi (krawędzi) E, będącego zbiorem 2-elementowych podzbiorów V.
graf Eulera, graf jednobieżny, graf unikursalny,
mat. graf, który ma drogę zamkniętą, zawierającą każdą krawędź dokładnie raz (cykl Eulera); znaczy to, że rysunek grafu Eulera można sporządzić bez odrywania ołówka od papieru, przechodząc każdą linię tylko raz;
mat. graf spójny o co najmniej 2 wierzchołkach, nie zawierający cykli (grafów teoria);
topologia
[gr. tópos ‘miejsce’, ‘okolica’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
mat.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia