krawędzi

Encyklopedia PWN

Gibbsa, Krawędź, Gibbs Fracture Zone,
tektoniczne pęknięcie strefy rozłamu w północnej części dna O. Atlantyckiego, prostopadłe do osi Grzbietu Śródatlantyckiego, od którego oddziela jego północną część — grzbiet Reykjanes;
graf
[gr.],
mat. obiekt G = (V, E), składający się z niepustego zbioru wierzchołków V oraz zbioru połączeń między nimi (krawędzi) E, będącego zbiorem 2-elementowych podzbiorów V.
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
mat. klasa grafów niezorientowanych pojawiających się w problemach klasyfikacyjnych matematyki, fizyki, krystalografii, chemii i in. D.D. nazywa się każdy ze skończonych grafów przedstawionych na rysunku.
krystal. trójwymiarowy schemat wewn. budowy ciał krystalicznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia