główny

Encyklopedia PWN

Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (GUK PiW), do 1981 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
centralny urząd cenzury państw. w Polsce, powołany dekretem z 5 VII 1946;
Główny Grzbiet Kaukaski, Pasmo Główne, Pasmo Wododziałowe, Gławnyj kawkazskij chriebiet, Wodorazdielnyj kawkazskij chriebiet,
grzbiet górski tworzący gł. oś Wielkiego Kaukazu, między M. Czarnym a M. Kaspijskim, w Rosji, Gruzji i Azerbejdżanie;
organizacja pomocy ofiarom wojny; zał. 11 XI 1915 w Lublinie;
główny kompleks zgodności tkankowej, ang. major histocompatibility complex (MHC),
zespół genów zlokalizowanych u człowieka w 6. chromosomie, programujących osobniczo-swoiste sekwencje aminokwasowe polipeptydów, które tworzą na powierzchni komórek system sygnalizacji pozwalający na rozróżnienie przez rozpoznające komórki układu odpornościowego (głównie limfocyty T) pomiędzy antygenami własnymi i obcymi;
Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, niem. Reichssicherheitshauptamt Wymowa (RSHA Wymowa),
centrala państw. policji bezpieczeństwa III Rzeszy i służby bezpieczeństwa partii hitlerowskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia