Główny Grzbiet Kaukaski
 
Encyklopedia PWN
Główny Grzbiet Kaukaski, Pasmo Główne, Pasmo Wododziałowe, Gławnyj kawkazskij chriebiet, Wodorazdielnyj kawkazskij chriebiet,
grzbiet górski tworzący gł. oś Wielkiego Kaukazu, między M. Czarnym a M. Kaspijskim, w Rosji, Gruzji i Azerbejdżanie;
dł. ok. 1200 km; wysokość do 5068 m (Szchara); rzeźba alpejska; liczne lodowce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia