gęsty

Encyklopedia PWN

mat. w przestrzeni metrycznej — taki zbiór, że do każdego punktu przestrzeni jest zbieżny pewien ciąg punktów z tego zbioru;
krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
struktury najgęstszego upakowania, struktury najgęstszego ułożenia,
krystal. struktury kryształów, które mogą być opisane za pomocą teorii najgęstszych ułożeń jednakowych kul.
mat. przestrzeń topologiczna zawierająca przeliczalny podzbiór gęsty (zbiór gęsty, zbiór przeliczalny);
makia
[wł.],
makchia,
ekol. wiecznie zielone, gęste zarośla krzewów twardolistnych w wilgotniejszych siedliskach (na wyspach i wybrzeżach), w nadmor. regionach basenu śródziemnomorskiego,
rozległy region fizycznogeogr. w środkowej części Europy, stanowiący wschodnią część tzw. Europy Hercyńskiej — gór i wyżyn Europy Zachodniej, związanych genetycznie z orogenezą hercyńską;
Wenus, symbol ♀,
astr. druga według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.
Amazonia, portug. Amazônia, hiszp. Amazonía,
region w północnej części Ameryki Południowej, między Andami a Oceanem Atlantyckim.
Bengal Zachodni, hindi Paścimī Baṅgāl, ang. West Bengal,
stan we wschodnich Indiach, nad Zat. Bengalską, na pograniczu z Bangladeszem, Nepalem i Bhutanem.
Bihar, hindi Bihār, ang. Bihar, sanskr. Wihara,
stan w północno-wschodnich Indiach;
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
rasy bryt. psów myśliwskich z grupy terierów;
Indiana
[ındiạ̈nə] Wymowa,
stan w środkowowschodniej części USA, na Niz. Wewnętrznych, pomiędzy południowem krańcem jez. Michigan a rz. Ohio;
pałankowate, Phalangeridae,
rodzina ssaków z nadrzędu torbaczy, z rzędu Diprotodontia;
Pendżab, Pandźab, urdu Panjāb, ang. Punjab,
prow. autonomiczna we wschodnim Pakistanie, u podnóża Himalajów, przy granicy z Indiami;
Piemont, Piemonte,
region i kraina historyczna w północno-zachodnich Włoszech, przy granicy z Francją i Szwajcarią;

Materiały dodatkowe

Dominika — kraina Karaibów
płyta B. Dylana, wydana 1965
Gomera — wyspa przeciągłych gwizdów
Hawaii — wyspa królowej ognia
Korsyka — wyspa Napoleona

Słownik języka polskiego PWN

gęsty
1. «złożony z wielu elementów znajdujących się bardzo blisko siebie»
2. «o płynach i potrawach: mało płynny»
3. «o włosach, sierści: bujny»
4. «o tkaninach i splotach: ścisły, o drobniutkich oczkach»
5. «powtarzający się raz po raz»
6. «o dziele artystycznym, tekście itp.: bogaty, nasycony treściami»

• gęsto
gęste «zawiesiste składniki jakiejś potrawy, zwykle zupy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia