gęsty

Encyklopedia PWN

mat. w przestrzeni metrycznej — taki zbiór, że do każdego punktu przestrzeni jest zbieżny pewien ciąg punktów z tego zbioru;
krystal. teoria opisująca różne możliwe ułożenia (upakowania) jednakowych kul w przestrzeni trójwymiarowej, w których każda kula zawsze styka się z 12 kulami.
struktury najgęstszego upakowania, struktury najgęstszego ułożenia,
krystal. struktury kryształów, które mogą być opisane za pomocą teorii najgęstszych ułożeń jednakowych kul.
mat. przestrzeń topologiczna zawierająca przeliczalny podzbiór gęsty (zbiór gęsty, zbiór przeliczalny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia