funkcje falowe

Encyklopedia PWN

w kwantowej teorii struktury atomów i cząsteczek chem. metoda polegająca na rozwiązywaniu równania Schrödingera przy użyciu metod analizy numerycznej oraz uniwersalnych stałych fiz., jak masa i elektryczne ładunki cząstek, stała Plancka;
w kwantowej teorii struktury cząsteczek chem. postępowanie polegające na przybliżonym rozdzieleniu zmiennych elektronowych i jądrowych w funkcji falowej układu, co prowadzi do uproszczonego rozwiązania równania Schrödingera.
fiz. dodatkowy efekt interferencyjny dla cząstek naładowanych wywołany wpływem elektrodynamicznego potencjału wektorowego na ich funkcję falową.
dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
paradoks pojawiający się przy teoret. rozważaniach wpływu pomiaru dokonanego w jednym układzie fiz. na drugi układ (nawet gdy oba układy na siebie nie oddziałują);
szczególny przypadek praw przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia