formowanie z zawiesiny

Encyklopedia PWN

włókna otrzymywane z org. polimerów syntetycznych lub naturalnych oraz substancji nieorg.;
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
mikroskop elektronowy transmisyjny, ang. Transmission Electron Microscope (TEM),
przyrząd do badania (obrazowania) struktury ciał, gł. ciał stałych, w którym wykorzystuje się strumień elektronów o dużej energii skupiany przez soczewki elektromagnetyczne;
materiały ceramiczne wykazujące efekt piezoelektryczny (piezoelektryczność);
naturalne i uzyskiwane syntetycznie proszki substancji nieorg. (glinokrzemianów, tlenków, węglików, azotków, borków i in.);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia