fononem

Encyklopedia PWN

optoakustyka
[gr.],
optosonika,
dziedzina fizyki i techniki opisująca zjawiska oddziaływania światła na ośrodki sprężyste (generacja fal akustycznych, fotoakustyczne zjawisko), a także oddziaływania światła z falami sprężystymi (oddziaływania foton–fonon; akustooptyka);
fiz. fale lub cząstki emitowane przez układ materialny; także sam proces emisji.
rekombinacja
[łac.],
fiz.:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia