flora

Encyklopedia PWN

Simien, Park Narodowy, amharskie Ye-Simēn Teraroch Bihērawī Park, ang. Simien National Park,
obszar chroniony w północno-zachodniej Etiopii;
Smreczyński Wierch, słowac. Smrečinský vrch,
szczyt graniczny w gł. grzbiecie Tatr Zachodnich, nad dolinami Kościeliską i Cichą (Słowacja), między przełęczami: Hlińską na południowym zachodzie a Smreczyńską na północnym wschodzie;
Solska Irena, właśc. Karolina Flora Poświk, ur. 6 IV 1875, Warszawa, zm. 8 III 1958, Skolimów k. Warszawy,
aktorka, reżyser.
Solska, Puszcza, Lasy Biłgorajskie,
kompleks leśny na Równinie Biłgorajskiej i na Roztoczu Środkowym, na północny wschód od Puszczy Sandomierskiej;
ekol. wyrażony w procentach udział klasy form życiowych roślin w składzie flory danego obszaru lub określonego zbiorowiska roślinnego;
speleologia
[gr. spḗlaion ‘jaskinia’, ‘pieczara’, ‘lógos’ ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o jaskiniach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia