fizyka materii skondensowanej

Encyklopedia PWN

dział fizyki zajmujący się badaniem właściwości oraz struktury cieczy i ciał stałych;
fizyka
[gr. physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o budowie oraz właściwościach materii i działających na nią siłach;
teoria wyjaśniająca makroskopowe właściwości materii przez powiązanie ich z ruchem i wzajemnym oddziaływaniem jej mikroskopowych składników (cząsteczek, atomów, jonów, elektronów);
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
czasopismo nauk. (miesięcznik) o międzynar. zasięgu, wyd. w Polsce pod egidą Pol. Tow. Fiz., ma status czasopisma uznawanego przez Eur. Tow. Fizyczne;
międzynar. organizacja nauk. prowadząca badania z zakresu fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych i fizyki fazy skondensowanej materii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia