Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych
 
Encyklopedia PWN
Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych (ZIBJ),
międzynar. organizacja nauk. prowadząca badania z zakresu fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych i fizyki fazy skondensowanej materii;
siedzibą ZIBJ jest Dubna (Federacja Ros.); utworzony 1956 na podstawie porozumienia 12 państw założycieli (w tym Polski). Celem ZIBJ jest prowadzenie wspólnych prac teoret. i doświadczalnych z wykorzystaniem dużych urządzeń badawczych, których budowa przekracza możliwości poszczególnych państw członkowskich. W skład ZIBJ wchodzi ob. 18 państw (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Gruzja, Kazachstan, Korea Północna, Kuba, Mołdawia, Mongolia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam). Działalność badawcza ZIBJ jest prowadzona w laboratoriach: Problemów Jądr., Reakcji Jądr., Wysokich Energii, Fizyki Superwysokich Energii, Fizyki Neutronowej, Fizyki Teoretycznej. Naukową działalnością ZIBJ kieruje rada nauk.; poł. liczby jej członków pochodzi z wyboru, a pozostali są mianowani przez kraje członkowskie; przewodniczącym rady jest dyr. instytutu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia