film

Encyklopedia PWN

Epstein
[epstę̣]
Jean, ur. 25 III 1897, Warszawa, zm. 2 IV 1953, Paryż,
fr. reżyser i teoretyk film., pisarz i krytyk artyst., z wykształcenia lekarz;
Scorsese
[sko:rsẹızi]
Martin Wymowa, ur. 17 XI 1942, Nowy Jork,
amer. reżyser, scenarzysta, aktor, pochodzenia wł.; jeden z gł. odnowicieli filmu amer. w latach 70.;
Biograph
[bạıəgrä:f]:
Bohdziewicz Antoni, ur. 11 IX 1906, Wilno, zm. 20 X 1970, Warszawa,
ojciec Anny Beaty, scenarzysta, reżyser filmowy i radiowy, pedagog;
Brdečka Jiří, właśc. J. Brnečka, ur. 24 XII 1917, Hranice (Morawy), zm. 2 VI 1982, Praga,
czeski scenarzysta i reżyser filmów animowanych, scenograf;
Clair
[kle:r]
René Wymowa, właśc. R. Lucien Chomette, ur. 11 XI 1898, Paryż, zm. 15 III 1981, Neuilly-sur-Seine,
fr. reżyser i scenarzysta film., także aktor i krytyk filmowy;
grupa reżyserów i operatorów film. powstała 1943 w ZSRR przy I Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki;
Helman Alicja, ur. 19 V 1935, Radom,
siostra Zofii, teoretyk filmu, muzykolog;
Lumière
[lümjẹ:r],
francuscy wynalazcy, przemysłowcy, pionierzy kinematografii, bracia:
Menzel Jiři Wymowa, ur. 23 II 1938, Praga,
czeski reżyser, aktor i scenarzysta film.; jeden z gł. przedstawicieli tzw. czeskiej szkoły film. lat 60.;
zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, zmierzających do wytworzenia filmu (dzieła filmowego, utworu audiowizualnego) w postaci kopii wzorcowej.
Rotha
[rọŧə]
Paul, właśc. P. Treeve Fawcett Thompson, ur. 3 VI 1907, Londyn, zm. 7 III 1984, Wallingford k. Oksfordu,
ang. scenarzysta i reżyser, krytyk i teoretyk filmu; jeden z pionierów ang. szkoły filmu dokumentalnego lat 30.;
Toeplitz Jerzy Bonawentura, ur. 24 XI 1909, Charków, zm. 24 VII 1995, Warszawa,
krytyk i historyk filmu; współtwórca szkolnictwa film. w Polsce i Australii;
Welles
[uelz]
Orson Wymowa, właśc. George O. Welles, ur. 6 V 1915, Kenosha (stan Wisconsin), zm. 10 X 1985, Hollywood (stan Kalifornia),
amerykański reżyser, aktor, scenarzysta i producent.
Antoniszczak Julian, właśc. Julian Józef Antonisz, ur. 11 VIII 1941, Nowy Sącz, zm. 31 I 1987, Lubień k. Myślenic,
plastyk, scenarzysta i reż. film.;
Chaplin
[czạ̈plın]
Sir Charles Spencer Wymowa, ur. 16 IV 1889, Londyn, zm. 25 XII 1977, Corsier-sur-Vevey (Szwajcaria),
ojciec Geraldine Leigh, reżyser, scenarzysta, aktor i producent filmowy, także kompozytor muzyki do swych filmów;
cinéma vérité
[sinemạ weritẹ; fr.],
metoda realizacji filmów dokumentalnych przez obserwację, zapis i prezentację rzeczywistości, bez reżyserskiej interwencji lub użycia innych technik film. naruszających autentyczność rejestrowanej sytuacji;
Czuchraj Grigorij N., ur. 23 V 1921, Melitopol (Ukraina), zm. 28 X 2001, Moskwa,
ros. reżyser filmowy, pedagog;
Disney
[dı̣zni]
Walt Wymowa, właśc. Walter Elias Disney, ur. 5 XII 1901, Chicago, zm. 15 XII 1966, Los Angeles,
amerykański reżyser i producent filmowy;
Dziworski Bogdan, ur. 8 XII 1941, Łódź,
reżyser i operator film., fotografik;

Słownik języka polskiego PWN

film
1. «seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, wyrażających określone treści, utrwalonych na nośniku wywołującym wrażenie ruchu; też: utwór artystyczny wykorzystujący tę technikę»
2. «umiejętność przygotowywania i realizowania takich obrazów; też: ogół utworów filmowych»
3. «taśma zawierająca szereg następujących po sobie obrazów utrwalonych na błonie»
4. «przezroczysta błona celuloidowa pokryta warstwą światłoczułą, używana do zdjęć fotograficznych i kinematograficznych»
5. «cienka warstwa jakiejś substancji na powierzchni ciała stałego»

• filmowy • filmowo • filmowość • filmik
porno film, porno-film «film pornograficzny»
film akcji «film z maksymalnie wyeksponowaną dynamiką przebiegu zdarzeń»
film animowany «film rysunkowy, kukiełkowy»
film dokumentalny «film opierający się na autentycznym materiale zdjęciowym»
film drogi «gatunek filmu sensacyjno-przygodowego, którego akcja toczy się na drogach, autostradach»
film dźwiękowy «film, w którym użyty został synchroniczny dźwięk»
film fabularny «film oparty na fikcji, w którym rzeczywistość przedstawiona układa się w porządek fabuły, realizowany z udziałem aktorów»
film grozy «film, którego celem jest wywołanie uczucia przerażenia i strachu u odbiorcy»
film interaktywny «fabularna gra komputerowa złożona ze scen filmowych wymagających udziału użytkownika programu»
film katastroficzny «film sensacyjny, którego tematem jest zjawisko lub wydarzenie tragiczne w skutkach»
film kolorowy, barwny «film fotograficzny, który daje obraz o barwach zbliżonych do naturalnych»
film kostiumowy «film, w którym aktorzy występują w strojach charakterystycznych dla danej epoki»
film krótkometrażowy «film nieprzekraczający 22 minut projekcji»
film niemy «film, w którym nieobecne jest słowo mówione»
film odwracalny «film dający po naświetlaniu i obróbce chemicznej bezpośreni obraz pozytywny»
film panoramiczny, szerokoekranowy «film wyświetlany na szerokim ekranie, dający wrażenie przestrzenności»
film pełnometrażowy, długometrażowy «film, którego czas wyświetlania przekracza 55 minut projekcji»
film płaszcza i szpady «film kostiumowy opowiadający o awanturniczych przygodach obfitujących w pojedynki»
film sensacyjny «film przedstawiający wydarzenia wywołujące silne napięcie emocjonalne»
film stereoskopowy, plastyczny, trójwymiarowy «film, który daje wrażenie trójwymiarowej przestrzeni»
film średniometrażowy «film, którego czas projekcji zawiera się między 22 a 55 minutami»
zwolnione zdjęcia, zwolniony film «zdjęcia, film wyświetlany w zwolnionym tempie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia