ferromagnetyczne

Encyklopedia PWN

inform. fizyczny ośrodek przeznaczony do trwałego przechowywania w nim danych, zwykle zakodowanych w postaci ciągu bitów;
paleomagnetyzm
[gr.],
magnetyzm szczątkowy,
geofiz. pozostałość dawnego pola magnetycznego Ziemi zachowana w postaci namagnesowania zawartych w skałach minerałów ferromagnetycznych;
Thomson
[tọmsən]
William Wymowa, lord Kelvin, ur. 26 VI 1824, Belfast, zm. 17 XII 1907, Netherhall (Szkocja),
szkocki inżynier, fizyk i matematyk.
przyrząd do pomiaru podatności magnetycznej ciał diamagnetycznych i paramagnetycznych (rzadziej ferromagnetycznych) metodą ważenia próbki wypychanej z niejednorodnego pola magnetycznego lub wciąganej do niego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia