falista

Encyklopedia PWN

Pireneje, fr. Pyrénées, hiszp. Pirineos,
jeden z wyższych łańcuchów górskich Europy (3. co do wysokości po Alpach i G. Betyckich), położony u nasady Płw. Iberyjskiego;
pow. ziemski w południowej części woj. wielkopol.;
geogr. obszar o rzeźbie równinnej lub falistej, słabo rozczłonkowany, opadający stromymi stokami do otaczających obniżeń;
krążek z tworzywa sztucznego z zapisanym w sposób elektromech. analogowym sygnałem dźwiękowym, odtwarzanym za pomocą gramofonu.
pow. ziemski w zachodniej części woj. łódz.;
Południowofińskie, Pobrzeże, Nizina Południowofińska,
obszar nizinny w południowej Finlandii i częściowo w Rosji, między Zat. Fińską a Pojezierzem Fińskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia