Południowofińskie, Pobrzeże
 
Encyklopedia PWN
Południowofińskie, Pobrzeże, Nizina Południowofińska,
obszar nizinny w południowej Finlandii i częściowo w Rosji, między Zat. Fińską a Pojezierzem Fińskim;
osady plejstoceńskiej akumulacji glacjalnej zostały tu rozmyte i pokryte w okresach większego zasięgu morza w holocenie utworami mor.; przeważają równiny płaskie i faliste; linia brzegowa silnie urozmaicona (wybrzeże skjerowe i föhrdowe); klimat umiarkowany chłodny, przejściowy, na samym wybrzeżu łagodniejszy; lasy iglaste i mieszane; znaczne obszary zajęte przez uprawy (zboża, rzepak, ziemniaki); region stosunkowo gęsto zaludniony, znajdują się tu m.in. największe miasta Finlandii: Helsinki i Turku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia