falami poprzecznymi

Encyklopedia PWN

fiz. zaburzenia pól fizycznych rozchodzące się ze skończoną prędkością i przenoszące energię;
rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.
fale sprężyste rozchodzące się na powierzchni rozgraniczającej 2 ośrodki sprężyste;
uporządkowanie kierunków drgań fal.
fale Alfvéna, fale magnetohydrodynamiczne,
fiz. fale poprzeczne w plazmie znajdującej się w polu magnet., rozchodzące się w kierunku tego pola.
fale mech., które rozchodzą się w ośrodku materialnym w wyniku działania sił sprężystości związanych z odkształceniami objętości (ściskaniem i rozciąganiem) i postaci (ścinaniem) elementów ośrodka (fale mechaniczne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia