europejska

Encyklopedia PWN

Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
międzynarodowa wojskowa organizacja integracyjna, która miała powstać na mocy traktatu zawartego 27 V 1952 w Paryżu przez Belgię, Holandię, Francję, Luksemburg, RFN i Włochy;
Europejska Agencja Kosmiczna, ang. European Space Agency Wymowa(ESA Wymowa),
zachodnioeuropejska organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Paryżu.
Europejska Akademia Filmowa, ang. European Film Academy (EFA),
organizacja utworzona przez eur. twórców film. w celu przyznawania ustanowionej 1988 Eur. Nagrody Film. Felix;
Europejska Akademia Nauk i Sztuk, Academia Scientiarum et Artium Europaea,
stowarzyszenie uczonych i przyjaciół nauk, organizacyjnie związane z salzburskim Mozarteum, zał. 1990, z siedzibą w Salzburgu;
Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich, ang. Federation of National Engineering Associations, fr. Fédération Européenne d’Association National d’Ingenieurs (FEANI),
organizacja zrzeszająca eur. stowarzyszenia inżynierów, po jednym z każdego kraju;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia