Europejska Akademia Nauk i Sztuk
 
Encyklopedia PWN
Europejska Akademia Nauk i Sztuk, Academia Scientiarum et Artium Europaea,
stowarzyszenie uczonych i przyjaciół nauk, organizacyjnie związane z salzburskim Mozarteum, zał. 1990, z siedzibą w Salzburgu;
ma na celu popieranie ogólnoeur. twórczości nauk., lit., muz. i artyst. oraz współdziałanie w skali całej Europy na rzecz upowszechniania jej jedności kult.; publikuje rocznik „Annales” oraz kwartalnik „Litterae Academiae Scientiarum et Artium Europaea”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia