europa

Encyklopedia

Zbraszowska Aragonitowa, Jaskinia, Zbrašovské aragonitové jeskyně,
jaskinia krasowa w Czechach, w północnych Morawach, w uzdrowisku Teplice nad Bečvou, na południe od m. Hranice;
Zbyszewski Karol, ur. 1 VII 1904, Frantówka (Ukraina), zm. 16 XI 1990, Londyn,
brat Wacława Alfreda, pisarz, publicysta, dziennikarz;
Zdziechowski Marian, ur. 30 IV 1861, Nowosiółki (Mińszczyzna), zm. 5 X 1938, Wilno,
slawista, filozof kultury, publicysta;
Zecchi
[dzẹkki]
Carlo Wymowa, ur. 8 VII 1903, Rzym, zm. 31 VIII 1984, Salzburg,
wł. pianista, dyrygent i pedagog muzyczny;
Zeeland Paul van, ur. 11 XI 1893, Soignes, zm. 22 IX 1973, Bruksela,
polityk belg.;
zemsta krwawa, wendeta, wróżda,
etnogr. zasada prawa zwyczajowego, zgodnie z którą czyn przestępczy (zwłaszcza zabójstwo) popełniony przez członka jednej grupy na członku innej grupy tego samego społeczeństwa rodzi stosunek społ. oparty na wzajemnej morderczej wrogości („bycia we krwi”) i podlega sankcji bezpośredniego krwawego odwetu;
zerwa, Phytaema,
rodzaj roślin zielnych z rodziny dzwonkowatych (Campanulaceae) z kilkudziesięcioma gat. bylin, gł. z obszaru klimatu umiarkowanego Europy i Azji, zwłaszcza terenów górskich;
med. choroba przenoszona drogą płciową, rozpowszechniona w krajach obszarów międzyzwrotnikowych (sporadyczne zachorowania w portach Europy);
ziarnopłon wiosenny, pszonka, Ficaria verna,
rodzaj byliny z rodziny jaskrowatych;
Zieliński Adrian Edward, ur. 28 III 1989, Nakło n. Notecią,
ciężarowiec;
zielonka, kureczka zielonka, Porzana parva,
ptak z rzędu chruścieli
ziemniak, kartofel, Solanum tuberosum,
gatunek byliny z rodziny psiankowatych, pochodzącej z 2 ośrodków: ze środkowego Chile i z wyspy Chiloe oraz z pogranicza Boliwii i Peru, powszechnie uprawianej w krajach klimatu umiarkowanego — pod względem wielkości zbiorów zajmuje 4. miejsce po pszenicy, ryżu i kukurydzy;
Zientara Benedykt, ur. 15 VI 1928, Ołtarzew k. Warszawy, zm. 11 V 1983, Warszawa,
historyk mediewista,
zięby, Fringillinae,
podrodzina ptaków z rodziny łuszczaków, obejmująca tylko 3 gatunki należące do 1 rodzaju — Fringilla;
zimnica, malaria,
med. ogólnoustrojowa choroba pasożytnicza wywołana u człowieka przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium (zarodziec): zarodźca sierpowatego P. falciparum, zarodźca pasmowego P. malariae, zarodźca owalnego P. ovale i zarodźca ruchliwego P. vivax;
zimorodki, Alcedininae,
podrodzina ptaków z rodziny zimorodkowatych;
organizacje społ.-polit. w RFN, zrzeszające osoby posiadające status „wypędzonego”;
prawicowa partia polit., utworzona X 1989 w Warszawie w wyniku połączenia grup wywodzących się z NSZZ „Solidarność” i opozycji niepodległościowej.
organizacja polit., działająca 1866–71 w Paryżu;

Słownik języka polskiego

europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia