europa

Encyklopedia PWN

Złota Orda, Ułus Dżocziego,
państwo mongolskie powstałe w latach 20. XIII w. w wyniku podbojów Dżocziego;
złotokap, złoty deszcz, Laburnum,
rodzaj z rodziny bobowatych (motylkowatych);
Znaniecki Florian Witold, ur. 15 I 1882, Świątniki k. Włocławka, zm. 23 III 1958, Urbana (stan Illinois),
filozof i socjolog, jeden z głównych przedstawicieli socjologii humanistycznej.
zniczek, Regulus ignicapillus,
ptak z rodziny pokrzewkowatych;
Zukerman
[cụkərman]
Pinchas Wymowa, ur. 16 VII 1948, Tel Awiw,
izraelski skrzypek, altowiolista i dyrygent;
Zurych, niem. Zürich,
m. w północno-wschodniej Szwajcarii, nad północnym krańcem Jez. Zuryskiego i wypływającą z niego rz. Limmat, na wys. ok. 365 m;
niepodległościowo-socjalist. organizacja emigr., działająca 1872–77 w Londynie;
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej (ZMW RP), od 1944 pod nazwą Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici”,
pol. organizacja młodzieżowa, zał. 1928 przez działaczy Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej (CZMW),
najstarsza obecnie działająca w Europie kult.-oświat. organizacja polonijna, zał. 1894, z siedzibą w Wiedniu;
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), Związek Radziecki, Sojuz Sowietskich Socyalisticzeskich Riespublik,
państwo komunistyczne we wschodniej Europie oraz północnej i środkowej Azji;
Związek Wolnych Polaków, Związek Wolnych Lechitów, Związek Braci Wolnych Polaków,
tajna organizacja patriotyczna studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, działająca 1819–21;
Związek Wypędzonych, niem. Bund der Vertriebenen (BdV),
niem. organizacja społ.-polit., zał. 1957;
organizacje społeczne, zrzeszające na zasadzie dobrowolności pracowników najemnych w celu obrony i reprezentowania ich wspólnych interesów ekonomicznych i socjalnych, tworzone wg kryterium zawodu, gałęzi produkcji lub regionu;
archeol. kultura paleolitu górnego rozwijająca się na terenach środkowej i wschodniej Europy, należąca prawdopodobnie do najstarszego okresu kultur z tylczakami
zwijany ornament, rollwerk, ornament kartuszowy,
ornament manierystyczny, operujący formami przypominającymi różnorodnie wyciętą blaszaną taśmę, o zakończeniach zwijających się łagodnie lub spiralnie;
Zygmunt I Stary, z dynastii Jagiellonów, ur. 1 I 1467, Kozienice, zm. 1 IV 1548, Kraków,
król polski i wielki książę litewski.
pomnik króla Zygmunta III Wazy, na placu Zamkowym w Warszawie;
żaba jeziorkowa, Rana lessonae,
płaz z rodziny żabowatych;
żaba moczarowa, Rana arvalis,
gatunek żaby;

Słownik języka polskiego PWN

europ «pierwiastek chemiczny, srebrzysty, kowalny metal»
Rada Europy «organizacja państw europejskich, propagująca zasady demokracji parlamentarnej i prawa człowieka»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia