entropią źródła

Encyklopedia PWN

lokalna miara entropii wytwarzanej przez dany układ, nie dostarczanej mu przez otoczenie (np. w postaci ciepła);
entropia
[gr. entropḗ ‘zwrócenie się’, ‘obrót’],
entropia źródła,
w teorii informacji — wielkość określająca ilość informacji zawartej w wiadomości wysłanej przez źródło.
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
Shannona twierdzenia
[t. szänona],
telekom. podstawowe twierdzenia teorii informacji dotyczące kodowania sygnału w celu podniesienia poziomu sprawności transmisji; sformułowane 1949 przez C.E. Shannona i amer. uczonego, W. Weavera.
redundancja
[łac.redundantia ‘nadmiar’],
inform.:
fiz. podstawowe prawa termodynamiki.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia