elektrycznej

Encyklopedia PWN

przyrząd do pomiaru energii elektr. w obwodzie prądu elektrycznego;
stowarzyszenie, którego celem jest propagowanie wiedzy o możliwościach rozwoju i zasadach funkcjonowania przemysłu elektroenerg. (problemy wytwarzania prądu elektr., przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektr. na świecie);
zool. narządy niektórych ryb spodoustych i kościstych, wytwarzające różnicę potencjałów i prąd elektr. o natężeniu wyższym niż prądy czynnościowe powstające w tkance nerwowej i mięśniowej;
zool. zmysł służący do odczuwania zmian rozkładu potencjałów elektrycznych na powierzchni ciała, występujący u niektórych ryb spodoustych oraz elektrycznych, a także u żyjących w mętnych, błotnistych wodach Afryki oraz Ameryki Południowej tzw. ryb słaboelektrycznych, jak mruki i pokrewne węgorzowi elektrycznemu gymnotowce;
urządzenie elektryczne złożone z części zdolnych do wykonywania względem siebie ruchu obrotowego (maszyna elektryczna wirująca) lub postępowego (maszyna elektryczna liniowa; silnik liniowy) i przeznaczone do przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną (prądnica elektryczna), energii elektrycznej w mechaniczną (silnik elektryczny) lub energii elektrycznej w energię elektryczną o innych wartościach napięcia, częstotliwości, liczbie faz itp. (przetwornica elektryczna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia