indukcja elektryczna
 
Encyklopedia PWN
indukcja elektryczna, wektor indukcji elektrycznej, ,
wielkość charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz dielektryka wytworzone przez swobodne ładunki elektryczne;
wyraża się wzorem  = ε0 + , gdzie — pole elektryczne w dielektryku (uśrednione pole mikroskopowe), ε0 — przenikalność elektryczna próżni, — polaryzacja elektryczna równa gęstości dipolowego momentu elektrycznego atomów i cząsteczek dielektryka; dla dielektryków jednorodnych izotropowych (poza ferroelektrykami)  = ε0εr, gdzie εr — przenikalność elektryczna względna danego dielektryka; jednostką i. elektrycznej jest kulomb na metr kwadratowy (C/m2).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia