elektroniczne

Encyklopedia PWN

ogólny termin określający wszystkie publikacje, których nośnikiem są urządzenia elektroniczne;
elektroniczna muzyka, nazwa zaniechana muzyka elektronowa,
muz. muzyka, której materiałem są dźwięki wytwarzane i przekształcane przez urządzenia elektroniczne i utrwalane na taśmie magnetycznej.
ekon. system obrotu papierami wartościowymi, polegający na zawieraniu transakcji w systemie komputerowym, w którym zlecenia są kojarzone wg zaprogramowanego algorytmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia