elektrody porównawcze

Encyklopedia PWN

elektroda porównawcza, elektroda odniesienia,
elektroda o stałym, dobrze odtwarzalnym potencjale, względem której mierzy się potencjały innych elektrod;
elektroda
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, hodós ‘droga’],
chem. układ złożony z przewodnika elektronowego (metal, półprzewodnik) stykającego się z przewodnikiem jonowym (najczęściej ciekły elektrolit), w którym może przebiegać reakcja elektrodowa utleniania-redukcji.
elektroda zbudowana ze srebrnej blaszki pokrytej (elektrolitycznie) chlorkiem srebra, zanurzonej w roztworze jonów chlorkowych;
elektroda drugiego rodzaju (elektroda), składająca się z metalicznej rtęci (Hg) pokrytej warstwą kalomelu (chlorku rtęci(I) Hg2Cl2) pozostającego w równowadze z roztworem chlorku potasu (KCl);
elektroda, której potencjał zależy od rodzaju i stężenia badanego jonu;
potencjometria
[łac.-gr.],
zespół metod elektrochem. polegających na pomiarze siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa galwanicznego składającego się z elektrody wskaźnikowej i elektrody porównawczej (o stałym potencjale) zanurzonych w badanym roztworze;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia